Компаний тухай

“ҮҮРТЭЭЛ” ХХК нь 2002/06/24нд байгуулагдсан. Нийт 70н ажилтан, албан хаагч ажилладаг бөгөөд доорх чиглэлүүдээр үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

  • Арматур худалдаа
  • Хэрэглээний төмрийн худалдаа
  • Арматур, бэлдцийн үйлдвэр
  • Уул уурхай
  • Барилга, байгууламжийн угсралт
  • Тээврийн үйлчилгээ /хот хооронд, хүнд, овортой, түлш.../