Бугатын Болд Төмөрийн үйлдвэр

БНХАУ-ын Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Улсын үйлдвэрийн газар /БУГАТ/ 1954 онд Өвөр Монголын газрын ховор элементийн томоохон сав газарт тулгуурлан ган, төмөрлөгийн, газрын ховор элемент боловсруулах үйлдвэр болон байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд Baogang Share ба Baogang Rare Earth болон зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэн. БНХАУ-ын хамгийн том төмөрлөгийн үйлдвэрүүдийн нэг.

Арматур

Размер Хэмжээ
1 6 катанги Тн
2 8 катанги Тн
3 10 катанги Тн
4 ∅10 12м
5 ∅12 12м
6 ∅14 12м
7 ∅16 12м
8 ∅18 12м
9 ∅20 12м
10 ∅25 12м
11 ∅28 12м
12 ∅32 12м
Захиалах