Таншианы Болд Төмөрийн үйлдвэр

Арматур

Размер Хэмжээ
1 6 катанги Тн
2 8 катанги Тн
3 10 катанги Тн
4 ∅10 12м
5 ∅12 12м
6 ∅14 12м
7 ∅16 12м
8 ∅18 12м
9 ∅20 12м
10 ∅25 12м
11 ∅28 12м
12 ∅32 12м
Захиалах