Компаний тухай

“ҮҮРТЭЭЛ” ХХК нь 2002/06/24нд байгуулагдсан. Нийт 70н ажилтан, албан хаагч ажилладаг бөгөөд доорх чиглэлүүдээр үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Хамтран ажиллагч байгууллагууд